א בייט – חובות נעשים זכויות
13
קבוצות נרתמו להצלחה
2
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
101%
₪3000000
יעד קמפיין
₪3039396
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
13 EQUIPOS
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly