נותנים למי שצריך כמו שצריך
נותנים למי שצריך כמו שצריך
38
קבוצות נרתמו להצלחה
853
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
125%
₪450000
יעד קמפיין
₪561045
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

נותנים למי שצריך כמו שצריך

המשבר הכלכלי הקשה הגיע לקהילת חב"ד בלוד.

משפחות נורמטיביות, שהתפרנסו בכבוד ותרמו לקהילה, הפכו לנזקקות.

לחלקן אין השנה אפילו את היכולת לעשות את החגים כראוי.

עכשיו הם זקוקים לנו!

לראשונה בהיסטוריה, קהילת חב"ד לוד מתאחדת בקרן צדקה קהילתית משותפת

לכל בתי הכנסת שתסייע למשפחות נזקקות בקהילה בחגים, בעתות משבר ולאורך כל השנה.

יחד עושים חג שמח לכולם

אודות הקמפיין
מידע נוסף
נותנים למי שצריך כמו שצריך

המשבר הכלכלי הקשה הגיע לקהילת חב"ד בלוד.

משפחות נורמטיביות, שהתפרנסו בכבוד ותרמו לקהילה, הפכו לנזקקות.

לחלקן אין השנה אפילו את היכולת לעשות את החגים כראוי.

עכשיו הם זקוקים לנו!

לראשונה בהיסטוריה, קהילת חב"ד לוד מתאחדת בקרן צדקה קהילתית משותפת

לכל בתי הכנסת שתסייע למשפחות נזקקות בקהילה בחגים, בעתות משבר ולאורך כל השנה.

יחד עושים חג שמח לכולם

Loader
853 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪120
נתי מלכא
המתחיל במצווה אומרים לו גמור
₪200
אלון חכמון
₪350
יקותיאל יהודה ויזנר
₪79
לוי גודמן
לזכות המבצעים של ברלה
₪1000
אלישע גואטה
₪52
מרדכי כהן
₪115
ישראל מעטוף
₪1200
עמית הדר
לזכות הרבי
₪50
תרומה אנונימית
לע"נ מאיר בן אהרון ובתיה אופן
₪2040
יעקב מרטון
להצלחת קרן החסד וכל העוסקים בעזרה למשפחות השיכון
₪11
החייל בצ"ה לוי גלינסקי שיחי'
גמר חתימה טובה לכל עם ישראל
₪54
ר' משה גלינסקי
עלייה לתורה
₪50
תרומה אנונימית
₪770
ישראל דוב בער גלאס
לזכות הרב יורקוביץ, מרתו, כל צאצאיו, משפחתו וקהילתו
₪770
ישראל דוב בער גלאס
להצלחת הקהילות הקטנות, גדולות, שונות ומשונות.
₪770
ישראל דוב בער גלאס
לזכות הרב אריק מלכיאלי והפצתו הנהדרת של מעיינותך חוצה ממש!
₪200
ישראל אברהם פרץ
לזכות משפחת פרץ
₪100
עמוס חכמון
₪50
הרב משה גלינסקי
₪180
שמחה קוסשוילי
לזכות בנות מב״ט וכל בנות השכונה להצלחה בכל העניינים בגשמיות וברוחניות!
נותנים למי שצריך כמו שצריך