נותנים למי שצריך כמו שצריך
38
קבוצות נרתמו להצלחה
853
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
125%
₪450000
יעד קמפיין
₪561045
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Loader
853 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪120
נתי מלכא
המתחיל במצווה אומרים לו גמור
₪200
אלון חכמון
₪350
יקותיאל יהודה ויזנר
₪79
לוי גודמן
לזכות המבצעים של ברלה
₪1000
אלישע גואטה
₪52
מרדכי כהן
₪115
ישראל מעטוף
₪1200
עמית הדר
לזכות הרבי
₪50
anonyme
לע"נ מאיר בן אהרון ובתיה אופן
₪2040
יעקב מרטון
להצלחת קרן החסד וכל העוסקים בעזרה למשפחות השיכון
₪11
החייל בצ"ה לוי גלינסקי שיחי'
גמר חתימה טובה לכל עם ישראל
₪54
ר' משה גלינסקי
עלייה לתורה
₪50
anonyme
₪770
ישראל דוב בער גלאס
לזכות הרב יורקוביץ, מרתו, כל צאצאיו, משפחתו וקהילתו
₪770
ישראל דוב בער גלאס
להצלחת הקהילות הקטנות, גדולות, שונות ומשונות.
₪770
ישראל דוב בער גלאס
לזכות הרב אריק מלכיאלי והפצתו הנהדרת של מעיינותך חוצה ממש!
₪200
ישראל אברהם פרץ
לזכות משפחת פרץ
₪100
עמוס חכמון
₪50
הרב משה גלינסקי
₪180
שמחה קוסשוילי
לזכות בנות מב״ט וכל בנות השכונה להצלחה בכל העניינים בגשמיות וברוחניות!