נותנים למי שצריך כמו שצריך
38
Groups have been harnessed for success
853
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
Average contribution per hour
125%
₪450000
Campaign Goal
₪561045
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

About the Campaign
More information
Loader
853 Donors
highest donation
Last donation
popular donation
₪120
נתי מלכא
המתחיל במצווה אומרים לו גמור
₪200
אלון חכמון
₪350
יקותיאל יהודה ויזנר
₪79
לוי גודמן
לזכות המבצעים של ברלה
₪1000
אלישע גואטה
₪52
מרדכי כהן
₪115
ישראל מעטוף
₪1200
עמית הדר
לזכות הרבי
₪50
Anonymous donation
לע"נ מאיר בן אהרון ובתיה אופן
₪2040
יעקב מרטון
להצלחת קרן החסד וכל העוסקים בעזרה למשפחות השיכון
₪11
החייל בצ"ה לוי גלינסקי שיחי'
גמר חתימה טובה לכל עם ישראל
₪54
ר' משה גלינסקי
עלייה לתורה
₪50
Anonymous donation
₪770
ישראל דוב בער גלאס
לזכות הרב יורקוביץ, מרתו, כל צאצאיו, משפחתו וקהילתו
₪770
ישראל דוב בער גלאס
להצלחת הקהילות הקטנות, גדולות, שונות ומשונות.
₪770
ישראל דוב בער גלאס
לזכות הרב אריק מלכיאלי והפצתו הנהדרת של מעיינותך חוצה ממש!
₪200
ישראל אברהם פרץ
לזכות משפחת פרץ
₪100
עמוס חכמון
₪50
הרב משה גלינסקי
₪180
שמחה קוסשוילי
לזכות בנות מב״ט וכל בנות השכונה להצלחה בכל העניינים בגשמיות וברוחניות!