מאור בטאשוילי
Campagne principale
853
DONATEURS
125%
561,045 ₪
OBJECTIF 450,000 ₪יעד הבונוס החדש 550,000 ₪

מאור בטאשוילי

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
מאור בטאשוילי
מאור בטאשוילי
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly