חיים גלינסקי
לחץ לקמפיין הראשי
חיים גלינסקי
38
קבוצות נרתמו להצלחה
108
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
121%
₪40000.00
יעד קמפיין
₪48344
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

חיים גלינסקי

המשבר הכלכלי הקשה הגיע לקהילת חב"ד בלוד.

משפחות נורמטיביות, שהתפרנסו בכבוד ותרמו לקהילה, הפכו לנזקקות.

לחלקן אין השנה אפילו את היכולת לעשות את החגים כראוי.

עכשיו הם זקוקים לנו!

לראשונה בהיסטוריה, קהילת חב"ד לוד מתאחדת בקרן צדקה קהילתית משותפת

לכל בתי הכנסת שתסייע למשפחות נזקקות בקהילה בחגים, בעתות משבר ולאורך כל השנה.

יחד עושים חג שמח לכולם

אודות הקמפיין
מידע נוסף
נותנים למי שצריך כמו שצריך

המשבר הכלכלי הקשה הגיע לקהילת חב"ד בלוד.

משפחות נורמטיביות, שהתפרנסו בכבוד ותרמו לקהילה, הפכו לנזקקות.

לחלקן אין השנה אפילו את היכולת לעשות את החגים כראוי.

עכשיו הם זקוקים לנו!

לראשונה בהיסטוריה, קהילת חב"ד לוד מתאחדת בקרן צדקה קהילתית משותפת

לכל בתי הכנסת שתסייע למשפחות נזקקות בקהילה בחגים, בעתות משבר ולאורך כל השנה.

יחד עושים חג שמח לכולם

108 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪350
יקותיאל יהודה ויזנר
₪2040
יעקב מרטון
להצלחת קרן החסד וכל העוסקים בעזרה למשפחות השיכון
₪11
החייל בצ"ה לוי גלינסקי שיחי'
גמר חתימה טובה לכל עם ישראל
₪54
ר' משה גלינסקי
עלייה לתורה
₪50
הרב משה גלינסקי
₪100
מנדי בריל
₪130
תרומה אנונימית
₪100
יוסי דיני ולוי סובול
₪100
מנחם גדסי
₪250
אהוד לדרמן ומשפ'
פדיון כפרות
₪320
בנימין ונחמה ליפקין ומשפ'
פדיון כפרות
₪400
צמח ושולמית חיל ומשפ'
פדיון כפרות
₪142
משפחת ישראלי
פדיון כפרות
₪770
שניאור אשכנזי
לזכות הרבי מלך המשיח שליט"א!
₪180
אהרן מזרחי
לענ אברהם שמואל בן גליה
₪108
יקר וליזי חלילי
גמר חתימה טובה
₪500
יוסף אברמוביץ ומשפחתו
גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
₪30
תרומה אנונימית
פדיון כפרות
₪180
משה ואקנין
פדיון כפרות משפחת ואקנין. גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
₪300
תרומה אנונימית
לגאולת עם ישראת היום ! משיח עכשיו!
חיים גלינסקי