חסידים זה לזה / רק ביחד נצליח
76
תורמים
18%
14,233 ₪
יעד הקמפיין 80,000 ₪

חסידים זה לזה / רק ביחד נצליח

לא היינו מבקשים אם לא היינו צריכים, שני משפחות מאנ"ש עומדת בפני חתונת ביתם ואין באפשרותם לממן הוצאות בסיסיות לחתונה

בתרומה אחת הנכם זוכים להקים שני בתים באנ"ש

אודות הקמפיין
מידע נוסף
חסידים זה לזה / רק ביחד נצליח

לא היינו מבקשים אם לא היינו צריכים, שני משפחות מאנ"ש עומדת בפני חתונת ביתם ואין באפשרותם לממן הוצאות בסיסיות לחתונה

בתרומה אחת הנכם זוכים להקים שני בתים באנ"ש

Loader
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
76 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
משפחת ימין קרית גת
₪100
תרומה אנונימית
₪54
תרומה אנונימית
₪500
תרומה אנונימית
₪180
יפעת הלל
לעילוי נשמת ציונה בת סעדה
₪25
שמואל קובעטשיק
₪72
יוסף פיקרסקי
₪360
מנחם שמח
₪54
מלכה וילשנסקי
₪36
דבורה לויטין
₪100
חנה זיו
₪770
תרומה אנונימית
לבניין עדי עד כשר ונאמן בישראל להודיה בת דפנה
₪60
מיה סקורי
₪200
טוביה בולטון
₪770
אסתר
₪18
תרומה אנונימית
₪1140
שניאורסון
לע"נ שלום דב בער ע"ה בן שמעון
₪52
שאול מנחם
₪200
סגל
₪80
יונה נבון
חסידים זה לזה / רק ביחד נצליח