בית חב"ד שכונת אחדות
42
קבוצות נרתמו להצלחה
277
תורמים
2
ימים/שעות
₪2192
תרומה ממוצעת לשעה
105%
₪100000
יעד קמפיין
₪105201
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Wed, September 9, 2020 12 AM UTC

О КАМПАНИИ
Больше информации
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly