'וציוונו להקים שם ושארית'
55
קבוצות נרתמו להצלחה
1088
תורמים
11
ימים/שעות
₪1374
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪350000
יעד קמפיין
₪362757
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Loader
1088 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
מנחם שיף
לכבוד הרב שלמה שפירא
₪20
ישראל בהגן
להגדיל תורה ולהאדירה
₪200
בנש"ק הרב מאיר המאירי שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק המהרש"ם הכהן ולמעב"ק לבית אמסנא ולכבוד מ"ד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ע"י בנו הבה,ח יצחק אייזיק המאירי
₪180
הלל כהן
לע"נ מרת ברכה גיטל בת ר' שמואל
₪21
הרב בן ציון אונגר שליט"א
₪200
הרב יואל גלבר הי"ו
לכבוד ידידי הרב חיים אליעזר מושקוביץ הי"ו
₪100
יהודה קוריץ
יואל, הבטחת ישיבה וקיימת. כל הכבוד!!
₪180
יצחק אלחנן דרורי
100$
שמעי, ישראל ריגער
הצלחה רבה
₪2
ליפא ניישטאט
₪200
הרב מנחם פיליפ הי"ו
לזכות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪50
הרה"ג ר' אברהם אבא שטערנבוך שליט"א
₪200
אריאל מהכלים
לשנה טובה ומבורכת
₪18
אין עוד מלבדו השם
₪300
הרב מרדכי גולדמן שליט"א
לכבוד מרן אד"ש
₪1000
אברהם יעקב ריגער
להצלחת תלמידי הישיבה
₪500
משה מרדכי
לשנה טובה והצלחה
₪100
מוטי כהן