'וציוונו להקים שם ושארית'
55
Groups have been harnessed for success
1088
תורמים
11
ימים/שעות
₪1374
Average contribution per hour
104%
₪350000
Campaign Goal
₪362757
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

About the Campaign
More information
Loader
1088 Donors
highest donation
Last donation
popular donation
₪100
מנחם שיף
לכבוד הרב שלמה שפירא
₪20
ישראל בהגן
להגדיל תורה ולהאדירה
₪200
בנש"ק הרב מאיר המאירי שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק המהרש"ם הכהן ולמעב"ק לבית אמסנא ולכבוד מ"ד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ע"י בנו הבה,ח יצחק אייזיק המאירי
₪180
הלל כהן
לע"נ מרת ברכה גיטל בת ר' שמואל
₪21
הרב בן ציון אונגר שליט"א
₪200
הרב יואל גלבר הי"ו
לכבוד ידידי הרב חיים אליעזר מושקוביץ הי"ו
₪100
יהודה קוריץ
יואל, הבטחת ישיבה וקיימת. כל הכבוד!!
₪180
יצחק אלחנן דרורי
100$
שמעי, ישראל ריגער
הצלחה רבה
₪2
ליפא ניישטאט
₪200
הרב מנחם פיליפ הי"ו
לזכות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪50
הרה"ג ר' אברהם אבא שטערנבוך שליט"א
₪200
אריאל מהכלים
לשנה טובה ומבורכת
₪18
אין עוד מלבדו השם
₪300
הרב מרדכי גולדמן שליט"א
לכבוד מרן אד"ש
₪1000
אברהם יעקב ריגער
להצלחת תלמידי הישיבה
₪500
משה מרדכי
לשנה טובה והצלחה
₪100
מוטי כהן