לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
לחץ לקמפיין הראשי
לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
55
קבוצות נרתמו להצלחה
21
תורמים
9
ימים/שעות
₪73
תרומה ממוצעת לשעה
1566500%
₪1.00
יעד קמפיין
₪15665
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
21 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1000
הרה"ג אברהם מרדכי דז'לובסקי
₪101
שמחה אורלינסקי הפקות אירועים
לכבוד מרן אדמו"ר שליט"א. לברכה ולהצלחה
₪360
כ"ק מרן אדמו"ר מזוטשקא שליט"א
₪3390
תרומה אנונימית
100$
אני לדודי ודודי לי
לע״נ האדמו״ר מזוויהל צאנז רבי שלמה בן רבי מרדכי זצ״ל
₪432
יוסף צבי פריד
בית מאקאווא קרית אתא
₪72
אשר למברגר
לכבוד ש"ב כ"ק מרן אד"ש שליט"א
₪2800
תרומה אנונימית
לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪100
חנוך צבי רובינשטיין
לזכות אדמור שליט"א מאמסנא
₪1500
יוסף משה זאיאנץ
₪500
תרומה אנונימית
₪2400
יהודה אריה לייב אנגל
₪200
יעקב פרידמן
לכבוד האדמו"ר שליט"א
₪280
חיים שטרן
₪50
דוד רוקח
לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪5
שמעון נטע בידערמאן
לכבוד חברי האהוב הבה"ח בנש"ק מרדכי בן כ"ק אדמו"ר מאמסנא שליט"א
₪50
ראובן חיים ליפשיץ
לברכה והצלחה
לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א