הרב אברהם ראזענבוים שליט"א בית שמש
לחץ לקמפיין הראשי
הרב אברהם ראזענבוים שליט"א בית שמש
55
קבוצות נרתמו להצלחה
37
תורמים
9
ימים/שעות
₪35
תרומה ממוצעת לשעה
76%
₪10000.00
יעד קמפיין
₪7555
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרב אברהם ראזענבוים שליט"א בית שמש

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
37 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪300
הרב מרדכי גולדמן שליט"א
לכבוד מרן אד"ש
₪50
הבה"ח יוסף זייבלד הי"ו
לזיווג הגון בקרוב
₪30
הרב יהודה לעמבערגער שליט"א
לכבוד כ"ק מרן אד"ש
₪208
הרב פסח ניילינגר שליט"א
לכתיבה וחתימה טובה שלום בית וזש"ק
₪180
הרב ברוך יאקבאוויטש שליט"א
לזכות ידיד נפשי הרה"צ ר' אברהם ראזענבוים שליט"א מאמסנא . עלה והצלח בכל העניינים וכוח"ט
₪350
תרומה אנונימית
₪300
הרב יהודה זאב טוורסקי שליט"א
לכבוד דודי מרן אדמו"ר שליט"א
₪3000
הגה"צ רבי ישכר דב רוקח שליט"א
לזכות גיסו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪50
פנחס ברעזל
לידידי אברהם
₪101
הרב חי"ו שליט"א. עיה"ק צפת
לכב' ידי"נ ר' אברהמל'ה ראזענבוים שליט"א הבן החמישי באמסנא וד"ל . אברהמל'ה בשבילך מגיע בלי שתבקש....
₪138
שמעון ראזענבוים
לאחייני היקר בנו חביבו של כ"ק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא שליט"א אסאך הצלחה!
₪100
שמואל פיליפ
שמואל שמעלקא בן אסתר שרה בת גולדה לרפו"ש פסח אהרן בן שרה דוד שלמה בן שרה רפואת הגוף והנפש ולזיווג הגון ולשנה טובה שמואל ראובן בן געלא שרה מרדכי בן רחל
₪70
הרב יהודה לעמבערגער
לכבוד גיסי מרן אד"ש
₪50
אברומי גראס
הצלחה רבה
₪36
אברומי גראס
הצלחה רבה
₪101
בנש"ק הרה"ג רבי יחיאל מיכאל המאירי שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק מאמסנא זי"ע ולהצלחת חצה"ק הממשיכה את דרכם
₪100
הרב יוסף שמואל דנציגר הי"ו
₪100
הרב אפרים מילר הי"ו
הרב אברהם ראזענבוים שליט"א בית שמש