הרב יעקב ראזענבוים שליט"א בני ברק
לחץ לקמפיין הראשי
הרב יעקב ראזענבוים שליט"א בני ברק
55
קבוצות נרתמו להצלחה
43
תורמים
9
ימים/שעות
₪57
תרומה ממוצעת לשעה
102%
₪12000.00
יעד קמפיין
₪12264
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרב יעקב ראזענבוים שליט"א בני ברק

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
43 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪180
יצחק אלחנן דרורי
₪50
הגה"ח ר'אליהו גודלבסקי שליט"א
₪180
הרה"ח יעקב קליין הי"ו
₪200
הרה"ח יעקב ריבל שליט"א
₪18
צדקם ברחמים ופקדם לטובה
₪200
הרה"ג משה מרדכי לאבין שליט"א
₪200
הרב געציל ענגלענדער
לידידי היקר הרה"צ שליט"א
₪101
אברומי ראזענבוים
₪50
יצחק טייכטל
לכבוד הרה"צ רבי יעקב שליט"א ולהצלחת המגבית
₪300
שמואל פיליפ
לזכות פסח אהרן בן שרה
₪200
הרה"ג ר' ישראל ישכר רבינוביץ שליט"א
₪332
הרה"ג ר' שמעון סופר שליט"א
₪100
אהרן לייב בערקאוויטש שליט"א
₪360
משה רוקח
לכבוד דודי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובניו וחתניו הצדיקים שליט"א
₪72
הרה"ג רבי אפרים אהרן לעמבערגער שליט"א
לזכות גיסי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪170
משה יעקב זולדאן
₪50
אשר זעליג בערקאוויטש
לע"נ זקיני הרה"ח ר' משה יוחנן ב"ר מנחם זאב קליין ע"ה
₪100
יוסף פפר
לע"נ רבותינו הק' זי"ע
₪101
תרומה אנונימית
הרב יעקב ראזענבוים שליט"א בני ברק