הרה"ג אברהם יעקב ריגער שליט"א בני ברק
לחץ לקמפיין הראשי
הרה"ג אברהם יעקב ריגער שליט"א בני ברק
55
קבוצות נרתמו להצלחה
29
תורמים
9
ימים/שעות
₪29
תרומה ממוצעת לשעה
88%
₪7200.00
יעד קמפיין
₪6359
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרה"ג אברהם יעקב ריגער שליט"א בני ברק

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
29 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
100$
שמעי, ישראל ריגער
הצלחה רבה
₪1000
אברהם יעקב ריגער
להצלחת תלמידי הישיבה
₪400
המג"ש ר' מרדכי דוד ברגר שליט"א
להצלחת תלמידי הישיבה
₪72
יעקב חיים לוי
להצלחת בני אפרים משה בן צירל
₪18
לכבוד מרן ראש הישיבה הגאון האדיר ר' אברהם יעקב ריגער שליט''א
יאריך ימים על ממלכתו
₪130
מנחם מנדל משה הלשטוק
₪300
הרה"ג ר'יצחק חיימוביץ שליט"א
להצלחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪72
תרומה אנונימית
ללרפואת גיטל צירל טובה בת אלקה
118$
Mordchai Rieger
My this be with lots of hatzlacha.
₪26
יהודה זילבר
לכבוד בנו יחיאל מיכל
₪200
ידידי משפ' ריגער
להצלחת הראש ישיבה ולהצלחת תלמידי הישיבה
₪100
מאיר סגל
ידידי הרב אברהם יעקב שליט"א הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא!
₪100
משגיח הישיבה הרב נתן רבינוביץ שליט"א
להצלחת הראש ישיבה ולהצלחת תלמידי הישיבה
₪100
יהודה שטייר
לכבוד ראש הישיבה שליט"א, כתיבה וחתימה טובה, צלח רכב על דבר אמת.
₪180
שמעון לצטר
לכבוד גיסי היקר ראש הישיבה שליט"א להצלחה בעבודת הקודש
₪360
שמעון לצטר
לכבוד גיסי היקר ראש הישיבה שליט"א להצלחה בעבודת הקודש
₪101
מרדכי אורטנר
הצלחה וסייעתא דשמייא לגיסי היקר ר' אברהם יעקב, בהנהגת הישיבה. ולע"נ אאמו"ר הגה"ח ר' נתן יהודה בן ר' אלטר משה שמואל זלה"ה, רב ואב"ד לוד יצ"ו.
₪12
יהושע
להצלחת מרן ראש הישיבה הרה"צ אברהם יעקב ריגער שליט"א באהבה רבה והכרת הטוב מתלמידך י.ה ברים
הרה"ג אברהם יעקב ריגער שליט"א בני ברק