הרב ברוך נוסבוים הי"ו בני ברק
לחץ לקמפיין הראשי
הרב ברוך נוסבוים הי"ו בני ברק
55
קבוצות נרתמו להצלחה
22
תורמים
9
ימים/שעות
₪25
תרומה ממוצעת לשעה
204%
₪2600.00
יעד קמפיין
₪5292
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרב ברוך נוסבוים הי"ו בני ברק

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
22 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪21
הרב בן ציון אונגר שליט"א
₪50
הרה"ג ר' אברהם אבא שטערנבוך שליט"א
₪51
הרב אהרן אלישיב
₪75
תרומה אנונימית
שנזכה להתפלל בימים הנוראים ברוב עם הדרת מלך
₪20
הרב שמואל צבי קובלסקי
₪50
הרב מרדכי ראזענבוים בן כ"ק אדמו"ר שליט"א מב"ב
לכבוד דודי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪25
הרב מרדכי סופר שליט"א
₪70
הרב מנחם מנדל בורנשטיין שליט"א ירושלים
לכבוד הגיס החשוב והיקר הרב ברוך נוסבוים תמשיך להצליח
₪800
ברוך ירחמיאל נח נוסבוים
לזכות יעקב נחמן בן שיינדל שיגדל בתורה לחופה ומעשים טובים
₪20
הרב מאיר בעק שליט"א
₪50
הגה"צ רבי סיני הלברשטאם שליט"א גאב"ד שיכון ג בני ברק
₪20
הרה"צ אהרן אריה רוזנבוים שליט"א
₪2880
הרב אברהם נוסבוים שליט"א וזוג'
לע"נ הרה"ח ברוך ירחמיאל בן הרה"ח ר' אשר זעליג וסרמן וזוג' מרת חנה יהודית בת הרה"ח ר' אפרים פישל ע"ה
₪360
הרב יוסף חיים שלסר ומשפחתו שליט"א ירושלים
לזכות הרב צבי מרדכי בן ציפורה וזוגתו אסתר שיינדיל בת מלכה חנה לזק"ש
₪100
הרב יצחק הכהן סנדר שליט"א
₪100
הרב זלמן לייב ברקוביץ שליט"א
₪100
הרב נתן אדלר שליט"א
₪100
הרב יוסף גולדמן שליט"א
לזכות הרה"ג משה קאפף שליט"א
₪100
שרה רבקה ברקוביץ
פאר א גוט געבענשטע יאר
₪200
הגאון הצדיק אברהם אביש וייס שליט"א
הרב ברוך נוסבוים הי"ו בני ברק