הרב חיים אליעזר ובניו הערשי ושלמה - מושקוביץ הי"ו לונדון
לחץ לקמפיין הראשי
הרב חיים אליעזר ובניו הערשי ושלמה - מושקוביץ הי"ו לונדון
55
קבוצות נרתמו להצלחה
19
תורמים
9
ימים/שעות
₪259
תרומה ממוצעת לשעה
104%
₪54000.00
יעד קמפיין
₪55958
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרב חיים אליעזר ובניו הערשי ושלמה - מושקוביץ הי"ו לונדון

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
19 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪200
הרב יואל גלבר הי"ו
לכבוד ידידי הרב חיים אליעזר מושקוביץ הי"ו
₪10000
אנונימי
לזכות שמואל מושקוביץ
₪360
מרדכי דירנפלד
לידידי איש החסד ר' אליעזר מושקוביץ
₪180
שמואל דוב קליין
חיים אליעזר, שנים של חברות מאז גיבורי ישראל ומיטב החמוצים
₪90
שלוימי הלוי מושקוביץ
לליזר אחי היקר
₪360
יחזקאל רייך
חיים אליעזר מושקוביץ
₪500
יואל קליין
לע"נ משה יוחנן בן מנחם זאב
₪360
נתן דריימן
לזכות ולברכה להרה"ח ר' אליעזר מושקוביץ ובנו ר' שלמה, מנכבדי הקהל ומקורבי כ"ק האדמור שליטא. שיזכו לשערי סייעתא דשמיא גדולה בכל העניינים אמן ואמן.
₪1000
ישעי' שפרונג
ר' אליעזר כל המשפחה אני רואה מאוהבים בך ברוך השם
₪500
יענקי ראטה . מפואר פאר יעדעם
לגיסו היקר אליעזר ובניו ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
₪180
שמואל טירר
בזכות אליעזר מושקוביץ
הרב חיים אליעזר ובניו הערשי ושלמה - מושקוביץ הי"ו לונדון