הרב יעקב חיים לוי הי"ו בני ברק
לחץ לקמפיין הראשי
הרב יעקב חיים לוי הי"ו בני ברק
55
קבוצות נרתמו להצלחה
40
תורמים
9
ימים/שעות
₪28
תרומה ממוצעת לשעה
33%
₪18000.00
יעד קמפיין
₪5954
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרב יעקב חיים לוי הי"ו בני ברק

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
40 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪180
הלל כהן
לע"נ מרת ברכה גיטל בת ר' שמואל
₪72
אפרים משה לוי
לזכות כל המשפחה
₪72
שלמה לעווי
לזכות בל המשפחה
₪50
יואל יהושע גראס
₪360
יוסף דב גולינסקי
להצלחת ידידי בלו"נ חיים לוי
₪18
עורך דין מנדל אינדורסקי
אני רואה את ההתלהבות דקדושה של ידידי היקר חיים לוי ותורם שוב !!
₪120
בית פלוס
לידיד יקר הד"ר יעקב חיים בהערכה רבה ושנה טובה ומבורכת
₪180
לוי יצחק לעווי
לכבוד העסקן מו"ה יעקב חיים הי"ו כה לכי
₪1
בעילום שם
חיים ה 👑, בוא נראה מה תכתוב לי בסטטוס 😎
₪100
אהרן מנחם קרויס
גולבי
₪151
יואל צבי לוי
לכבוד אחי היקר שתרווה הרבה נחת מהבחורים בישיבה זו ובכל הישיבות להתראות במאצינג של...
₪400
שמואל מאיר אילוויאטש
₪100
שאול בן שחר
לזכות הרב חיים לעווי ומשפ׳ שיהיה שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה
₪180
אברהם רוזנשטיין
עבור חיים ויוסי הידידים שלי
₪50
מנדי בלושטיין
לדוד היקר, ברכה והצלחה
₪50
ישעיה שפילמן ומשפ'
אסאך הצלחה...
₪100
יהודה אקער
לידידי ר' יעקב חיים שעסוק בלעשות חסד בלי פרסום ורושם. ומתרחק מכל דבר רע...
₪100
אברהם שיינברגר
₪50
צביקי סלומון
לכבוד ידידי היקר חיים לוי
הרב יעקב חיים לוי הי"ו בני ברק