הבה"ח גדליה זלמנוביץ הי"ו בני ברק
לחץ לקמפיין הראשי
הבה"ח גדליה זלמנוביץ הי"ו בני ברק
55
קבוצות נרתמו להצלחה
55
תורמים
9
ימים/שעות
₪19
תרומה ממוצעת לשעה
79%
₪5200.00
יעד קמפיין
₪4085
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הבה"ח גדליה זלמנוביץ הי"ו בני ברק

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
55 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪18
ראש הישיבה שליט"א
לכבוד הבחורים החשובים שיצליחו בלימודם בישיבה הקדושה תורת דוד ושיעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמים ושהוריהם וצוות הישיבה ירבו מהם נחת עד בלי די
₪9
הרב חיים לעווי
לכבוד כבו"ק אדמו"ר שליט"א
₪180
הרב הרשקוביץ
לרפואת מרדכי מוטל ישכר בער בן רחל
₪10
הרב יוסף שטערן
לעילוי נשמת זקני אדמו"ר מסטאניסלב זצ"ל
₪70
אהרן דויד פלינטנשטיין
לכבוד מרן הרבה שליט"א ןלזכות גדליה הצדיק שימצא זיוג בקרוב ממשששששששששששששששששששששששששש
₪50
הרב ישראל הורביץ
פאר א גוט געבענשטע יאר
₪14
בעילום שם
למטפל המסור גדליה
₪100
מוסדות גארליץ בארה''ק
תחליט: טריסק או אמסנא?
₪52
צום גדליה טריסק
גדליה אוהבים אותך ואת העשייה שבך . ובעיקר שהינך מעמודי התווך חסידי אמסנא ותזכה להיות הפרמדיק של גדולי ישראל
₪1
תרומה אנונימית
₪50
הרב אברהם ווגשל
₪24
הרב שלמה זלמנוביץ שליט"א
₪26
הרב יוסף קאפף שליט"א
₪100
הרב יצחק שטיינהרטר שליט"א
₪100
הרב שרגא זייבלד שליט"א
10$
הרב לעזער
פאר א גוט געבענשטע יאר
הבה"ח גדליה זלמנוביץ הי"ו בני ברק