התאחדות הבחורים
לחץ לקמפיין הראשי
התאחדות הבחורים
55
קבוצות נרתמו להצלחה
201
תורמים
9
ימים/שעות
₪69
תרומה ממוצעת לשעה
50%
₪30000.00
יעד קמפיין
₪14972
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

התאחדות הבחורים

כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
אודות הקמפיין
מידע נוסף
כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, כתב בצוואתו בדם לבו: "להקים ישיבה לבחורי חמד, שם ושארית לרבוה"ק".
עכשיו, עם תחילת זמן אלול, הוקמה ישיבה"ק 'תורת דוד', ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל וזקנו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זי"ע.
בישיבה פועלים לגדל ולחנך דור של חסידישע תלמידי חכמים, לשם ולתפארת, לתורה, יראת שמים וחסידות, מתוך טהרת הקודש והשקעה כלכלית עצומה.
הישיבה הוקמה בהשקעה גדולה מאוד, בס"ד מיוחדת שהביאה לתמיכה של נגידי עם שלקחו על עצמם הוצאות הקמת הישיבה.
כרגע אנו זקוקים לסיוע שלכם, כדי שיהיה לנו את היכולת להפעיל את הישיבה מהיום והלאה.
עכשיו, בקמפיין היסטורי של 72 שעות בלבד, פועלים יחד כל חסידי אוהדי ומעריצי אדמו"ר זי"ע ונרתמים לימין הישיבה בכל כוחם ומרצם, למען המשך קיום הישיבה, ובכך וזוכים בזכויות נצח.
וזכות רבוה"ק זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע יעמוד לכל התומכים והמסייעים, להתברך בכל הברכות האמורות בתורה, אמן.
מי איתנו, לא רוצה לזכות בשלושה עורכי דין, צדיקי עליון שיעמדו לימינו בימי הדין ויזכה להבטחה המיוחדת להתברך ולהיוושע בכל הישועות, ובשנה טובה ומבורכת!
201 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪200
בנש"ק הרב מאיר המאירי שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק המהרש"ם הכהן ולמעב"ק לבית אמסנא ולכבוד מ"ד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ע"י בנו הבה,ח יצחק אייזיק המאירי
₪200
הרב מנחם פיליפ הי"ו
לזכות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
₪72
ר. רוזנפלד
לכבודלומדי התורה
₪100
יעקב משה בלומנברג
להצלחת ידידי הרב אברהם יעקב שליט"א
₪50
שמואל צבי בריקמן
להלחת ידידי אברהם יעקב שליט"א
₪114
ח.ר. ריגער
להצלחת אחי הראש ישיבה
₪170
הרה"ג ישראל שלום ארליך שליט"א
להצלחת הראש ישיבה ולזכות התלמיד חיים אייזנשטיין
₪11
הבחור שלמהדוד ריגער
להצלחת אבי מורי שליט"א
₪72
שמעון ברלינסקי
₪50
הרה"גר' יחזקאל שרגא רוזנבוים
ע"י בנש"ק שלום רוזנבוים ני"ו
50$
בנש"ק הרב יעקב אלימלך לייפער שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק לבית זוטשקא ואמסנא זי"ע ולהצלחה בכל הענינים
36$
הרב שלמה ראטה שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק לבית זוטשקא ואמסנא זי"ע
10$
הרב חיים שלמה ראטענבערג שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק לבית זוטשקא ואמסנא זי"ע
₪26
עמיחי הלפרין
ברגשות אהבה וחיבה לכבוד דער היילגע בחורים חצה"ק זוטשקא אמסנא, שנזכה כולנו לעבוד את בוראנו באמת ובהתחזקות לימין קודשו של מורנו כ"ק אדמו"ר שליט"א, באהבה גדולה מידידכם
₪18
זלמן
ר' אייזיק ביקש כ"כ יפה
₪52
הרב משה מרדכי הורונצ'יק שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק לבית זוטשקא ואמסנא זי"ע
₪18
א אהרן טאבאק
אייזיק הצדיק ! "אשרי לסבא לכזה נכד" ירבו בנשקים בישראל כמוך
18$
הגה"צ אבדק"ק אוסטראה מאנסי שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק לבית זוטשקא ואמסנא זי"ע ע"י הבה"ח שמעון ברלינסקי
₪15
הרה"צ ר' דוד משה הגר
ע"י הבה"ח שמעון ברלינסקי
₪40
הרב אלימלך בעער שליט"א
לטובת נשמת זקיניו רבוה"ק לבית אמסנא זי"ע
התאחדות הבחורים