הרב יואל מושקביץ הי"ו
press to the main campaign
הרב יואל מושקביץ הי"ו
55
Groups have been harnessed for success
102
תורמים
10
ימים/שעות
₪424
Average contribution per hour
101%
₪101000.00
Campaign Goal
₪101850
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, September 10, 2020 11 AM UTC

הרב יואל מושקביץ הי"ו

About the Campaign
More information
הרב יואל מושקביץ הי"ו
הרב יואל מושקביץ הי"ו
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly