יתן ויתנו אחרים חסיד
651
ДОНОРОВ
55%
1,278,042 ₪
Цель 2,310,000 ₪

О КАМПАНИИ
Больше информации
Loader
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
651 ДОНОРОВ
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪1600
בניהו בן דוד
₪300
אלי אלקיים
₪300
דוד חזן
₪770
שמואל ואסתר ליבליך
₪540
מאיר אייכנשטיין
₪800
שלמה בוסי
₪300
ישראל גרינברג
₪1600
מנחם יוסף רייך
₪1600
אבי באזיס
₪2000
Анонимное пожертвование
לרפואת אורלי בת מסודי
₪100
Анонимное пожертвование
₪180
עדנה מקמל
₪480
אליהו והודיה אביטל
לזכות מנחם מענדל בן הודיה אסתר לאה יוסף יצחק בן הודיה אסתר לאה אליהו בן ליזט הודיה אסתר לאה בת דבורה בריאות שמחה שמירה והגנה זרעא חייא וקיימא משיח וגאולה לכל עמ\"י
₪1000
Анонимное пожертвование
₪500
עדנה מקמל
לעילוי נשמת מסעוד בן מסעודה וברוך משה בן אליהו
₪3000
Анонимное пожертвование
₪3600
סימה יבדייב
לזכות איזיק בן שלמית, סימה בת שורה שרה, לבריאות ופרנסה טובה. שי בן סימה, שלי בת סימה, גאולה בת סימה, לזיווג טוב. אברהם בן סימה ליר\\\"ש ולהצלחה בכל. ולז\\\"נ הרב יגאל ב\\\"ר שמעון יהודה ע\\\"ה
₪200
Анонимное пожертвование
₪250
אוראל מעטוף
₪2000
Анонимное пожертвование
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly