יתן ויתנו אחרים חסיד
548
תורמים
7,700 שעות של החזקת הישיבה = 2.310.000 ₪
53%
1,226,596 ₪
יעד הקמפיין 2,310,000 ₪

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אודות הקמפיין
מידע נוסף

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Loader
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
548 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪300
יונת רז
שעה אחת של החזקת הישיבה
לזכות אילן מרדכי בן יונת ורועי אבי, רוני פרידה בת יונת ורועי אבי ומשפחתם
₪140
מרדכי ביטון
₪18
דוד שלמה אלמקייס
₪18
אסתר הדסה ברדוגו
₪100
מנחם בן מעש
לזכות משפחת בן מעש
₪5000
נריה מעטוף
לזכות משפחת מעטוף
₪360
משה אנגלשטיין
₪180
שלמה פרלשטיין
לזכות והצלחת הרבנית פנינה פרלשטיין וכל משפחתה שיחיו
₪18
בן ממון
100$
תרומה אנונימית
שעה אחת של החזקת הישיבה
₪72
נתנאל וקנין
זכות והצלחה לנתנאל מאיר בן רחל אפרת
₪200
אלעזר ומושקא שנאן
₪180
תרומה אנונימית
₪100
חנה הדסה ציקוושוילי
שעה אחת של החזקת הישיבה
לקירוב הגאולה האמיתית והשלימה ולעילוי נשמת שלום בן שמשון הנולד מחנה
₪1200
יודי הלוי
₪60
תרומה אנונימית
לזכות ספר התורה
100$
אהרון יוסף ווגל
₪180
תרומה אנונימית
₪180
גדעון שרון