יתן ויתנו אחרים חסיד 2
לחץ לקמפיין הראשי
18
תורמים
7,700 שעות של החזקת הישיבה = 2.310.000 ₪
24%
1,718 ₪
יעד הקמפיין 7,200 ₪יעד הקמפיין הראשי 2,310,000 ₪למעבר לקמפיין הראשי - לחץ כאן

יתן ויתנו אחרים חסיד 2

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אודות הקמפיין
מידע נוסף

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
18 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
חנה הדסה ציקוושוילי
שעה אחת של החזקת הישיבה
לקירוב הגאולה האמיתית והשלימה ולעילוי נשמת שלום בן שמשון הנולד מחנה
₪18
לוי גול
₪50
רחלי לרר
לזכות תלמידי התמימים שיעשו הרבה נחת לרבי
₪18
תרומה אנונימית
₪50
הרב משה גדליה
מנחם מענדל בן מאירה שי' לרפואה שלימה ומיידית!
₪50
מנחם פרידמן
לזכות הרבנים והתמימים שי' היקרים
₪50
יעל צדוק
לעילוי נשמת החייל בצ"ה שניאור זלמן בן יבדלחט"א הרב אהרון אברהם שי'
₪36
אנונימי
לבריאות, פרנסה, נחת וכל הברכות בכל המצטרך בגו"ר
₪50
חנה כהן
לע"נ צרחה בת סוליקה
₪18
אנונימי
לזכות התמימים היקרים שי'
₪28
מנחם ישראלי
מרים בת נצחיה
₪280
יחיאל קופצ'יק
₪300
הרב מיכאל וחנה מישולבין
שעה אחת של החזקת הישיבה
לע"נ אבי מורי ר' אליעזר בן ר' יצחק ע"ה ואמי מורתי בתיה בת שרה ע"ה
₪300
תרומה אנונימית
שעה אחת של החזקת הישיבה
להתגלות הרבי שליטא מלך המשיח
₪50
הרב שלום דובער וולף
₪180
רחלי גוטמן אלחנן
לעילוי נשמת ר' נתן בן גרשון שיחי'
₪40
חיים יוסף ברנשטיין
₪100
ניסים ברוך
יתן ויתנו אחרים חסיד 2