הרב חיים אליעזר פיזם
לחץ לקמפיין הראשי
72
תורמים
7,700 שעות של החזקת הישיבה = 2.310.000 ₪
148%
74,659 ₪
יעד הקמפיין 50,400 ₪יעד הבונוס החדש 100,000 ₪יעד הקמפיין הראשי 2,310,000 ₪למעבר לקמפיין הראשי - לחץ כאן

הרב חיים אליעזר פיזם

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אודות הקמפיין
מידע נוסף

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
72 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
מנחם בן מעש
לזכות משפחת בן מעש
₪5000
נריה מעטוף
לזכות משפחת מעטוף
₪60
תרומה אנונימית
לזכות ספר התורה
₪400
מענדל כהן
₪400
תרומה אנונימית
לזכות בריאות עם ישראל
100$
יוסי אלנתנוב
לזכות כל המשפחה לפרנסה בהרחבה ובריאות איתנה
₪2400
יוסי וישנפסקי
לרפואת זלמן ניסן פנחס בן חנה ביילא רייזא
₪621
yuval yehoshua
ללידה קלה ובריאות לסידני בת יהודית
₪280
ישי ודינה קלי
לזכות החייל בצבאות ה' בועז בן נחמה דינה וישי
₪432
דוד וולף
לע"נ מאיר בן זאב וולף
₪2400
הלל כהן
לעילוי נשמת פרעיידלא בת הלדיגרד ולזכות נוראל הודיה רבקה בת רינת להצלחה בגשמיות ורוחניות
180$
תרומה אנונימית
₪49
תרומה אנונימית
לע״נ הרב יגאל בן ר' שמעון יהודה פיזם
₪200
מנחם ודבורה אסולין
₪2400
יוסף דובער קורן
לזכות אבי ומורי משה אליעזר בן חנה וכל משפחתו
₪50
יוסי פרלשטיין
100$
תרומה אנונימית
לע״נ ר׳ בנימין בן ר׳ גרשון שלום והתמ׳ מנחם מענדל בן ר׳ בנימין
₪627
חיים כהן
לביתי לאה כהן בת חיים לעילוי נשמת אמא שרה לאה בת קלמן
₪100
לוי אוטינסקי
הרב חיים אליעזר פיזם