מענדי ושיינדי פיזם
לחץ לקמפיין הראשי
33
תורמים
7,700 שעות של החזקת הישיבה = 2.310.000 ₪
53%
18,938 ₪
יעד הקמפיין 36,000 ₪יעד הקמפיין הראשי 2,310,000 ₪למעבר לקמפיין הראשי - לחץ כאן

מענדי ושיינדי פיזם

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אודות הקמפיין
מידע נוסף

מכירים טובה, מחזירים אהבה, וממשיכים את שליחותו

הרב יגאל פיזם ע״ה פעל בשליחות הרבי מה״מ בקריות והסביבה למעלה מיובל שנים, פעילותו זו שהתחילה בשיעורי תניא בביתו פרצה גבולות וחצתה מגזרים ומאות משפחות כ״י הצטרפו אליו למה שהינו היום קהילת חב״ד בקריות

במשך השנים הוקמו על ידו וביוזמתו בתי חב״ד ומוסדות חינוך לכל הגילאים כולל אברכים, בתי כנסת ומרכז נפש חיה הפועל בקרב כל שכבות הציבור וגולת הכותרת ישיבת תומכי תמימים חב״ד ליובאוויטש בקריות ופעולותיה שהינה בבת עינו של הרב פיזם ע״ה

בתקופה זו הישיבה הולכת וגדלה בכמות ובאיכות וזו ההזדמנות להכיר תודה להחזיר אהבה ולהמשיך את שליחותו של הרב פיזם ע"ה באמצעות תרומה כספית שתאפשר למפעל חייו לגדול ולצמוח לזכות התורמים ולעילוי נשמתו.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
33 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
100$
תרומה אנונימית
שעה אחת של החזקת הישיבה
₪1200
יודי הלוי
₪100
תרומה אנונימית
לזכות חיה מושקא בת קרן ויוסף יצחק בן שירלי פורטונה לזוגיות מאושרת וילדים בקלות ונחת לרבי
₪500
תרומה אנונימית
לזכות משפחת מנדי פיזם ושירבו שמחות בישראל
44$
אברימי כץ
לזכות מענדי ושיינדי פיזם
75$
מענדי חסקינד
לזכות הרה"ח מענדי פיזם ומשפחתו לשפע רב בגשמיות וברוחניות מתוך עשירות מופלגה!
₪100
שלמה חיים
לזכות הרב מענדי פיזם
₪300
יהודה אטיאס
₪1200
מענדי ושושי וועג
₪101
תרומה אנונימית
להצלחה רבה ומופלגה בכל העניינים בגשמיות ורוחניות
₪62
רמי
לרפואת דבורה לאה בת שקמה
₪340
דוד רואי אקוקה
₪15
תרומה אנונימית
לאסתר מרים בת חנה ולרבקה בת רות. לזרעא של קיימא ולהצלחה בכל העניינים
₪500
משפחת ערד
לזכות משפחת ערד
30$
אברהם בוסי
₪100
תרומה אנונימית
₪173
אופק שמר
מנדי החסיד
₪20
יוסי
15$
תרומה אנונימית
₪145
דודי
מענדי ושיינדי פיזם