וחי אחיך עמך
65%
323,046 ₪
יעד הקמפיין 500,000 ₪
אודות הקמפיין
מידע נוסף
קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
7 קבוצות
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly