מסורת של אמנים
0
קבוצות נרתמו להצלחה
0
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
18%
₪250000
יעד קמפיין
₪44633
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
0 ДОНОРОВ
0 KОМАНД
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly