הוה גביר לאחיך
89
קבוצות נרתמו להצלחה
1
תורמים
2
ימים/שעות
₪4
תרומה ממוצעת לשעה
0%
₪1000000
יעד קמפיין
₪180
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

О КАМПАНИИ
Больше информации
Loader
1 ДОНОРОВ
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪180
032212268
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly