האם יימשך ההסכם?
האם יימשך ההסכם?
89
קבוצות נרתמו להצלחה
1347
תורמים
2
ימים/שעות
₪21821
תרומה ממוצעת לשעה
105%
₪1000000
יעד קמפיין
₪1047412
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

האם יימשך ההסכם?

שנים רבות של הסכם יששכר וזבולון. שבט יששכר יושב והוגה ועמל בתורה. שבט זבולון, מכבד את ההסכם והשותפות.
ואז, מגיע גל של קורונה. נגיף קטלני ומסוכן שמאיים למוטט את הסכם השותפות הנצחי.
והזבולונים, מחזיקי התורה, מתחננים שניתן להם את האפשרות להמשיך ולהחזיק את התורה.
רק שנה אחת של שקט. שנה שבה יחלוף הנגיף האימתני בס"ד, ויוכלו להמשיך ולהחזיק את התורה שאותה הם כה אוהבים ומוקירים.
כי את התורה, א"א להשאיר בבידוד!

העברה בנקאית: פרטי חשבון בנק דיסקונט, סניף 106 , מס' חשבון 41459

ע"ש מדרשה לחקר ולימודי היהדות

אודות הקמפיין
מידע נוסף
האם יימשך ההסכם?

שנים רבות של הסכם יששכר וזבולון. שבט יששכר יושב והוגה ועמל בתורה. שבט זבולון, מכבד את ההסכם והשותפות.
ואז, מגיע גל של קורונה. נגיף קטלני ומסוכן שמאיים למוטט את הסכם השותפות הנצחי.
והזבולונים, מחזיקי התורה, מתחננים שניתן להם את האפשרות להמשיך ולהחזיק את התורה.
רק שנה אחת של שקט. שנה שבה יחלוף הנגיף האימתני בס"ד, ויוכלו להמשיך ולהחזיק את התורה שאותה הם כה אוהבים ומוקירים.
כי את התורה, א"א להשאיר בבידוד!

העברה בנקאית: פרטי חשבון בנק דיסקונט, סניף 106 , מס' חשבון 41459

ע"ש מדרשה לחקר ולימודי היהדות

Loader
1347 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪20
לרר משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גרוס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
נבנצל עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
יגר חגית
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
משה אהוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪6
הכסטר יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪102
ולר יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שיבר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
ראובן יוסף סהר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
רק כדי להגיע ל 11000
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
צבי ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
יצחק גרוס
לידה קלה ליעל בת אסנת
₪10
ישכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יהושע פלדשטיין
₪20
אקרמן יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
טרנר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
י.ז
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
מרדכי ביכמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪22
קולמן שלום מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
לורנס חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
האם יימשך ההסכם?