הוה גביר לאחיך
89
קבוצות נרתמו להצלחה
1347
תורמים
2
ימים/שעות
₪21821
תרומה ממוצעת לשעה
105%
₪1000000
יעד קמפיין
₪1047412
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Loader