הוה גביר לאחיך
89
Groups have been harnessed for success
1347
תורמים
2
ימים/שעות
₪21821
Average contribution per hour
105%
₪1000000
Campaign Goal
₪1047412
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

About the Campaign
More information
Loader
1347 Donors
highest donation
Last donation
popular donation
₪20
לרר משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גרוס
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
נבנצל עקיבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
יגר חגית
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
משה אהוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪6
הכסטר יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪102
ולר יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שיבר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
ראובן יוסף סהר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
רק כדי להגיע ל 11000
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
צבי ערבליך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
יצחק גרוס
לידה קלה ליעל בת אסנת
₪10
ישכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
יהושע פלדשטיין
₪20
אקרמן יהודה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
טרנר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
י.ז
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
מרדכי ביכמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪22
קולמן שלום מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5
לורנס חיים
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס