הרב יוסף אומן
לחץ לקמפיין הראשי
הרב יוסף אומן
89
קבוצות נרתמו להצלחה
15
תורמים
5
ימים/שעות
₪18
תרומה ממוצעת לשעה
78%
₪2800.00
יעד קמפיין
₪2184
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

הרב יוסף אומן

שנים רבות של הסכם יששכר וזבולון. שבט יששכר יושב והוגה ועמל בתורה. שבט זבולון, מכבד את ההסכם והשותפות.
ואז, מגיע גל של קורונה. נגיף קטלני ומסוכן שמאיים למוטט את הסכם השותפות הנצחי.
והזבולונים, מחזיקי התורה, מתחננים שניתן להם את האפשרות להמשיך ולהחזיק את התורה.
רק שנה אחת של שקט. שנה שבה יחלוף הנגיף האימתני בס"ד, ויוכלו להמשיך ולהחזיק את התורה שאותה הם כה אוהבים ומוקירים.
כי את התורה, א"א להשאיר בבידוד!

העברה בנקאית: פרטי חשבון בנק דיסקונט, סניף 106 , מס' חשבון 41459

ע"ש מדרשה לחקר ולימודי היהדות

אודות הקמפיין
מידע נוסף
האם יימשך ההסכם?

שנים רבות של הסכם יששכר וזבולון. שבט יששכר יושב והוגה ועמל בתורה. שבט זבולון, מכבד את ההסכם והשותפות.
ואז, מגיע גל של קורונה. נגיף קטלני ומסוכן שמאיים למוטט את הסכם השותפות הנצחי.
והזבולונים, מחזיקי התורה, מתחננים שניתן להם את האפשרות להמשיך ולהחזיק את התורה.
רק שנה אחת של שקט. שנה שבה יחלוף הנגיף האימתני בס"ד, ויוכלו להמשיך ולהחזיק את התורה שאותה הם כה אוהבים ומוקירים.
כי את התורה, א"א להשאיר בבידוד!

העברה בנקאית: פרטי חשבון בנק דיסקונט, סניף 106 , מס' חשבון 41459

ע"ש מדרשה לחקר ולימודי היהדות

15 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
שיבר ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪800
תרומות שונות
ברכה והצלחה לכל התורמים
₪120
ר' שרגא דייטש
₪200
הרב ליבוביץ
לברכה והצלחה
₪50
אברהם אלתר פורת
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
שמחה ברנשטין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
אליעזר מרמרוש
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ישראל לבקוביץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪22
אומן שלמה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪432
תרומה אנונימית
₪50
ר' אליהו וכנר
₪50
ר' נפתלי מסינג
₪100
ידידים
₪40
שפירא
₪100
לורנצי דוד
הרב יוסף אומן