הרב נתנאל לסינגר
press to the main campaign
הרב נתנאל לסינגר
89
Groups have been harnessed for success
19
תורמים
5
ימים/שעות
₪42
Average contribution per hour
105%
₪4800.00
Campaign Goal
₪5026
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

הרב נתנאל לסינגר

About the Campaign
More information
הרב נתנאל לסינגר
הרב נתנאל לסינגר
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly