ראש הכולל הרה"ג ר' שלמה גואלמן שליט"א
press to the main campaign
ראש הכולל הרה"ג ר' שלמה גואלמן שליט"א
89
Groups have been harnessed for success
30
תורמים
5
ימים/שעות
₪108
Average contribution per hour
130%
₪10000.00
Campaign Goal
₪12995
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Tue, September 1, 2020 9 PM UTC

ראש הכולל הרה"ג ר' שלמה גואלמן שליט"א

About the Campaign
More information
ראש הכולל הרה"ג ר' שלמה גואלמן שליט"א
ראש הכולל הרה"ג ר' שלמה גואלמן שליט"א
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly