מגבית חירום להצלת ישיבת בית שמעיה
108
קבוצות נרתמו להצלחה
6
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
0%
₪7000000
יעד קמפיין
₪484
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

ישיבת בית שמעיה – הישיבה הספרדית הגדולה, של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר שליט"א. הוקמה לפני 42 שנה באלול תשל"ח. הישיבה מונה כיום 550 תלמידים – ישיבת בית שמעיה היא כותל המזרח של עולם הישיבות.
אלפי אברכים, תלמידי חכמים, רבנים, וראשי ישיבות, יצאו מהישיבה. מארץ ישראל ומחו"ל, כל צעיר שנפשו חשקה בתורה, ורק בתורה, עושה את דרכו לישיבת בית שמעיה. קול התורה לא פוסק בישיבה יומם ולילה. אש התורה דולקת בכל עוז, ודגל התורה מונף אל על בישיבת בית שמעיה.
ישיבת בית שמעיה נכנסת לשנת ה43 עם קשיים כלכלים קשים מאוד. המקשים ומעיבים על עצם קיומה. הקורנה שפגעה בכל העולם שנטלה נפשות יקרות מישראל שפגעה בבתי מדרשות ובתי כנסיות -פגעה קשה בתקציב הישובות בכלל ובבית שמעיה בפרט – ישיבה שבנויה בעיקר על נדיבים מחו"ל.
במצב זה בני הישיבה לא יכלו לעמוד מנגד והתארגנו למגבית חרום לשבוע הזה.
זכות עצומה להיות שותף בעץ החיים הזה – במפעל העצום הזה. וכולם יודעים ש"אין סגולה כתורה" וכמו שכתב הח"ח כשקרא בזמנו לנדיבי עם לעזור לישיבות אמר הח"ח הברכה הגדולה ביותר היא החזקת תורה"
דוקא בזמן הקורונה נזכור ונזכיר ש"מרבה תורה מרבה חיים"
ולכן כל איש מישראל חייב לעזור להציל את הישיבה חייב לעזור לשאת את הארון הקודש.
כנס ותרום.

אודות הקמפיין
מידע נוסף

ישיבת בית שמעיה – הישיבה הספרדית הגדולה, של הגאון הגדול ראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר שליט"א. הוקמה לפני 42 שנה באלול תשל"ח. הישיבה מונה כיום 550 תלמידים – ישיבת בית שמעיה היא כותל המזרח של עולם הישיבות.
אלפי אברכים, תלמידי חכמים, רבנים, וראשי ישיבות, יצאו מהישיבה. מארץ ישראל ומחו"ל, כל צעיר שנפשו חשקה בתורה, ורק בתורה, עושה את דרכו לישיבת בית שמעיה. קול התורה לא פוסק בישיבה יומם ולילה. אש התורה דולקת בכל עוז, ודגל התורה מונף אל על בישיבת בית שמעיה.
ישיבת בית שמעיה נכנסת לשנת ה43 עם קשיים כלכלים קשים מאוד. המקשים ומעיבים על עצם קיומה. הקורנה שפגעה בכל העולם שנטלה נפשות יקרות מישראל שפגעה בבתי מדרשות ובתי כנסיות -פגעה קשה בתקציב הישובות בכלל ובבית שמעיה בפרט – ישיבה שבנויה בעיקר על נדיבים מחו"ל.
במצב זה בני הישיבה לא יכלו לעמוד מנגד והתארגנו למגבית חרום לשבוע הזה.
זכות עצומה להיות שותף בעץ החיים הזה – במפעל העצום הזה. וכולם יודעים ש"אין סגולה כתורה" וכמו שכתב הח"ח כשקרא בזמנו לנדיבי עם לעזור לישיבות אמר הח"ח הברכה הגדולה ביותר היא החזקת תורה"
דוקא בזמן הקורונה נזכור ונזכיר ש"מרבה תורה מרבה חיים"
ולכן כל איש מישראל חייב לעזור להציל את הישיבה חייב לעזור לשאת את הארון הקודש.
כנס ותרום.

Loader
6 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1
מרחבי שלמה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪104
אהרוני יצחק שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
אהרוני יצחק שמעון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪260
רפאל זאב גלב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
סימן טוב אברהם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
נוריאל אהרוני
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly