כל גדולי וצדיקי הדור הבטיחו פה אחד בברכה נדירה "יזכה שילדיו ימשיכו את המסורת ויזכה לראות מהם נחת"!
12
תורמים
36%
197.43 מטר
יעד הקמפיין 2,001,600 מטר

כל גדולי וצדיקי הדור הבטיחו פה אחד בברכה נדירה "יזכה שילדיו ימשיכו את המסורת ויזכה לראות מהם נחת"!

לפני 6 שנים הלך מאיתנו מאור הדור, עטרת ראשנו מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.

דמותו, חיוכו והמורשת שהוא הנחיל לנו, של אהבת ישראל, גאווה במסורת שהועברה אלינו מדורי דורות ואהבת הבורא, חקוקים בלב של כולנו עד היום הזה.

לאחר פטירתו של מרן חיפשו תלמידיו להמשיך את דרכו, כדי שלא תשתכח, והקימו את "בית מורשת מרן" בעידודם ובברכתם של הרבנים שליט״א בניו של מרן זיע״א.

"בית מורשת מרן" הוא בית שבו עסקו  בעזרה לנערים מתקשים, שלא התקבלו למוסדות הרגילים, שלא להתדרדר לרחוב,  בית שממנו יצאו באהבה מידי שבוע מאות מנות לאלמנות ויתומים,  בית שתמך בחיילי עם ישראל, הטמיע את המסורת של מרן ופסיקותיו בדור העתיד, בית שהיה מלא חסד וזיכוי עם ישראל.

לצערינו הרב הבניין הוחרב והבית שמם.

גדולי וצדיקי הדור שלא יכלו לעמוד מנגד הכאב הנורא של כריתת המקום שהיה ההמשך של מורשת מרן. חתמו על כתב ברכה נדיר והיסטורי שבו נכתב:

"כל הזוכה להיות שותף במטר בבנין בית מרן יזכה לקבל את שטר הברכה וההבטחה הנדירה שכל בניו ימשיכו את המסורת ויזכה לראות מהם רק נחת!"

מידה כנגד מידה!

מי שזוכה להמשיך את מורשתו ומסורתו של מרן, יזכה שבניו ימשיכו את המסורת ויעשו לו נחת!

לא שוכחים את מרן! לא גודעים את מורשתו האהובה!

שותפים עכשיו במטר לבניין וזוכים בשטר ההבטחה הנדיר!

אודות הקמפיין
מידע נוסף
כל גדולי וצדיקי הדור הבטיחו פה אחד בברכה נדירה "יזכה שילדיו ימשיכו את המסורת ויזכה לראות מהם נחת"!

לפני 6 שנים הלך מאיתנו מאור הדור, עטרת ראשנו מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.

דמותו, חיוכו והמורשת שהוא הנחיל לנו, של אהבת ישראל, גאווה במסורת שהועברה אלינו מדורי דורות ואהבת הבורא, חקוקים בלב של כולנו עד היום הזה.

לאחר פטירתו של מרן חיפשו תלמידיו להמשיך את דרכו, כדי שלא תשתכח, והקימו את "בית מורשת מרן" בעידודם ובברכתם של הרבנים שליט״א בניו של מרן זיע״א.

"בית מורשת מרן" הוא בית שבו עסקו  בעזרה לנערים מתקשים, שלא התקבלו למוסדות הרגילים, שלא להתדרדר לרחוב,  בית שממנו יצאו באהבה מידי שבוע מאות מנות לאלמנות ויתומים,  בית שתמך בחיילי עם ישראל, הטמיע את המסורת של מרן ופסיקותיו בדור העתיד, בית שהיה מלא חסד וזיכוי עם ישראל.

לצערינו הרב הבניין הוחרב והבית שמם.

גדולי וצדיקי הדור שלא יכלו לעמוד מנגד הכאב הנורא של כריתת המקום שהיה ההמשך של מורשת מרן. חתמו על כתב ברכה נדיר והיסטורי שבו נכתב:

"כל הזוכה להיות שותף במטר בבנין בית מרן יזכה לקבל את שטר הברכה וההבטחה הנדירה שכל בניו ימשיכו את המסורת ויזכה לראות מהם רק נחת!"

מידה כנגד מידה!

מי שזוכה להמשיך את מורשתו ומסורתו של מרן, יזכה שבניו ימשיכו את המסורת ויעשו לו נחת!

לא שוכחים את מרן! לא גודעים את מורשתו האהובה!

שותפים עכשיו במטר לבניין וזוכים בשטר ההבטחה הנדיר!

אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
12 תורמים
0 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
0.001 מטר
תרומה אנונימית
0.231 מטר
ספיר זיתון
לעילוי נשמת מרדכי זררד ולעילוי נשמת בנימין פנחס
0.052 מטר
רחלי בוחבוט
0.001 מטר
יוסף מולו
לעילוי נשמת צחי ימם בן אימבט ולעילוי נשמת יעקב מרה בן מאלפיה
0.029 מטר
ישי חובלאשוילי
לזכות ישי בן ציפורה, לינוי בת שרה, לייה בת לינוי
0.520 מטר
אליהו סוטו
רפאל חיים סוטון בן עישה ודינה סוטו בת זוהרה
0.014 מטר
אליהו הרוש
מימון הרוש בר חנה
0.029 מטר
אביאל בריהון
שרה קסאיי בריהון
0.144 מטר
אורגד חיים חייק
לזכות אורגד בן מרים
0.260 מטר
יצחק
לעילוי נשמת ולמנוחה נפשו של מור אבי הרב שלמה מנחם בן אסתר זצ״ל
0.014 מטר
הילל משעלי
לזכות לונה בת יפה
196.130 מטר
קמפיין שלב א'
Loader
כל גדולי וצדיקי הדור הבטיחו פה אחד בברכה נדירה "יזכה שילדיו ימשיכו את המסורת ויזכה לראות מהם נחת"!
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly