בדיקה לבנות
1
קבוצות נרתמו להצלחה
1
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
0%
₪360000
יעד קמפיין
₪500
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

אודות הקמפיין
מידע נוסף
Loader
1 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪500
מנדי חורו
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly